Ansøg fonden

ANSØGNING OM FONDSMIDLER

Fondsmidler

Fonden behandler ansøgninger for 4 gange årligt – du skal sende din ansøgning inden d. 1. februar,  1. april, 1. september og 1. december. Din ansøgning vil blive behandler på førstkommende bestyrelsesmødeVi opfordrer dig, der har et formål, der passer ind i fondens formålsparagraf, til at sende en ansøgning med de aktuelle oplysninger om regnskab, medlemstal (ved foreninger) mv. Ansøgningen sendes kun elektronisk til festival@solundfestivalen.dk.

HVAD KAN DU SØGE PENGE TIL? – VORES FORMÅLSPARAGRAF

Aktiviteter, der kan give mennesker med udviklingshæmning i Danmark (og deres ledsagere) mulighed for kulturelt og socialt samvær samt økonomisk støtte til aktiviteter i foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midlerne anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af mennesker med udviklingshæmning.

HVAD KAN DU IKKE SØGE PENGE TIL?

 • Tilskud til aflønning af personale, kursusledere, undervisere.
 • Ansøgning om at deltage i Sølund Musik-Festival.
 • Rejsetilskud (studie-, rekreations- og ferierejser).

VI KOMMER IKKE MED IDEER/FÆRDIGE LØSNINGER TIL:

 • Hvad der kan gives penge til.
 • Hvor mange penge hvert enkelt projekt skal have.

VI UNDERSTREGER:

 • Det ansøgte skal overholde vores formålsparagraf.
 • Det er suverænt bestyrelsen, der fortolker formålsparagraffen.
 • I tvivlsspørgsmål får vi en udtalelse fra relevante myndigheder.

ANSØGNINGENS INDHOLD

 • Ansøgerens navn, CPR-nr./SE-nr, adresse, tel.nr., e-mail og evt. website.
 • Kort beskrivelse af projektet med angivelse af det konkrete formål, der søges støtte til.
 • Hvilket beløb søges der om?
 • Hvornår skal beløbet anvendes?
 • Er der til formålet søgt andetsteds? – Og med hvilket resultat?
 • Vil der blive søgt andetsteds?
 • Selskaber / foreninger skal anføre medlemstal, kontingent og vedtægter.
 • Selskaber / foreninger skal vedlægge evt. sidste regnskab og budget for det ansøgte.
 • Af regnskab / budget skal det fremgå, om der udbetales evt. lønudgifter.
 • Søges til arrangementer med over 50.000 i omsætning, skal fremsendes godkendt momsfritagelse fra SKAT for det ansøgte projekt.

Ansøgninger sendt uden for perioden vil kun undtagelsesvis blive behandlet. Ikke behandlede ansøgninger sendt uden for den angivne periode vil ikke blive returneret til afsenderen.

SEND TIL

festival@solundfestivalen.dk (MRK. FONDSANSØGNING)

Sølund Musik-Festival takker alle, der har gjort dette enestående projekt – Danmarks Festligste Festival – muligt. Vi har udviklet os til at være den største festival i verden for mennesker med udviklingshæmning og deres ledsagere. Vi er en stærk og synlig kulturinspirator og katalysator for vores del af subkulturen.

Festivalen spreder sig som ringe i vandet. Flere festivaler er dukket op i Danmark i de seneste år – mange af dem med støtte fra Sølund Musik-Festival. Gæster fra vore nabolande har, ved besøg på festivalen, fået øjnene op for de muligheder, der er, når blot man bærer viljen i sit hjerte.

Danmarks Festligste Publikum’er, medhjælpere og bestyrelsen siger TAK.

BLIV MEDHJÆLPER

Vil du være en af vores nye medhjælpere? Er du klar til en sjov og anderledes oplevelse? Og vil du beriges med oceaner af kærlighed og nye venskaber? – Så læs mere her.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.